Par lapu

Mājaslapa ir veidota, lai veicinātu mācīšanās procesu Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmeta apguvē vidusskolas posmā. Mājaslapa ir domāta ne tikai skolēniem vai studentiem, bet arī ikvienam interesentam. Mājaslapa ir strukturēta atbilstoši vēsturisko notikumu hronoloģijai, pievienojot patstāvīgi izstrādātos mācību materiālus, kā arī apkopojot internetā brīvi pieejamos materiālus.

Mājaslapā var atrast:

  • prezentācijas (katrai tēmai Latvijas un pasaules vēsturē);
  • audio un video resursi  (katrai tēmai Latvijas un pasaules vēsturē);
  • dažādi noderīgi materiāli (L.Zitānes veidotās prezentācijas kulturoloģijā un V.Klišāna veidotie uzdevumi vēsturē)
  • apkopotie interneta resursi;
  • tematiskos plānus, metodiskus ieteikumus eseju sagatavošanā un darbu noformēšanā (sadaļā “Noderīgais”);
  • centralizētus eksāmenus Latvijas un pasaules vēsturē un dažādus mācību materiālus (sadaļā “Noderīgais”).

Mūsu bagātība ir mūsu zināšanas un uzkrātā pieredze, kas ir neatņemamas investīcijas nākotnē. Ceru, ka mājaslapa būs noderīgs palīgs zināšanu veidošanā, kā arī sniegs nepieciešamo atbalstu attālinātajā mācību procesā!

Novēlot panākumus un izdošanos,  Pāvels Jurs