Izmantoto avotu saraksts mācību materiālu izstrādē 10.klasei

Izmantotā literatūra mācību materiālu izstrādē
1) Klišāns, V. (2002). Vēsture vidusskolai. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC.
2) Krieviņa, V. Pasaules vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.
3) Misāns, I., Pavulāne, V., Vijups, A. (2000). Pasaules vēsture I vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC.
4) Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. (2010). Vēsture pamatskolai. Viduslaiki. Rīga: Zvaigzne ABC.

Papildus izmantotā literatūra mācību materiālu izstrādē
1) Baldunčiks, J. (1999). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava.
2) Blūma, D., Gorkins, N. (2003). Pasaules kultūras vēsture. Īskurss. Rīga: Pētergailis.
3) Hart – Davis, A. (2007). History. The definitive visual guide. UK: Dorling Kindersley.
4) Turlajs, J. (1998). Latvijas vēstures atlants. Rīga: Apgāda Jāņa sēta.
5) Žurnāli „Ilustrētā vēsture”.
6) Гордиенко, А. (2007). Иллюстрированная история. Древний мир. Минск: Харвест.
7) Гордиенко, А. (2006). Иллюстрированная история. Средние века. Минск: Харвест.