Izmantoto avotu saraksts mācību materiālu izstrādē 11.klasei

Izmantotā literatūra mācību materiālu izstrādē
1) Butulis, I., Daukšte, V., Kļava, V., Misāns, I., Plakans, A., Straube, G. (2001).  Pasaules vēsture II vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC.
2) Goldmane, S., Klišāne, J., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. (2010). Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki. Rīga: Zvaigzne ABC.
3) Klišāns, V. (2008). Vēsture vidusskolai. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC.
4) Krieviņa, V. (2006). Pasaules vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.
5) Krieviņa, V. (2006). Latvijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.

Papildus izmantotā literatūra mācību materiālu izstrādē
1) Avotiņa, A., Blūma, D., Līdaka, A., Ņefedova, I., Šmite, E. (2004). Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.
2) Baldunčiks, J. (1999). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava.
3) Blūma, D., Gorkins, N. (2003). Pasaules kultūras vēsture. Īskurss. Rīga: Pētergailis.
4) Hart – Davis, A. (2007). History. The definitive visual guide. UK: Dorling Kindersley.
5) Turlajs, J. (1998). Latvijas vēstures atlants. Rīga: Apgāda Jāņa sēta.
6) Žurnāli „Ilustrētā vēsture”.
7) Мерников, А., Спектор, А. (2008). История войн России. Минск: Харвест.