Izmantoto avotu saraksts mācību materiālu izstrādē 12.klasei

Izmantotā literatūra mācību materiālu izstrādē
1) Bleiere, D., Butulis, I., Feldmanis, I., Goldmanis, J., Taurēns. (2003). Pasaules vēsture III vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC.
2) Butulis, I., Daukšte, V., Kļava, V., Misāns, I., Plakans, A., Straube, G. (2001). Pasaules vēsture II vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC.
3) Goldmane, S., Klišāne, J., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. (2006). Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki. Rīga: Zvaigzne ABC.
4) Goldmane, S., Klišāne, J., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. (2006). Vēsture pamatskolai. Latvija 20. gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC.
5) Goldmane, S., Klišāne, J., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. (2010). Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki. Rīga: Zvaigzne ABC.
6) Klišāns, V. (2005). Vēsture vidusskolai. IV daļa. Rīga: Zvaigzne ABC.
7) Klišāns, V. (2005). Vēsture vidusskolai. III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC.
8) Krieviņa, V. (2006). Pasaules vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.
9) Krieviņa, V. (2006). Latvijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.

Papildus izmantotā literatūra mācību materiālu izstrādē
1) Avotiņa, A., Blūma, D., Līdaka, A., Ņefedova, I., Šmite, E. (2004). Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.
2) Baldunčiks, J. (1999). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava.
3) Blūma, D., Gorkins, N. (2003). Pasaules kultūras vēsture. Īskurss. Rīga: Pētergailis.
4) Hart – Davis, A.  (2007). History. The definitive visual guide. UK: Dorling Kindersley.
5) Puērns, V. (2008). Latvijas vēsture pamatskolai 3. daļa. Rīga: RaKa.
6) Turlajs, J. (1998) . Latvijas vēstures atlants. Rīga: Apgāda Jāņa sēta.
7) Žurnāli „Ilustrētā vēsture”.
8) Мерников, А., Спектор, А. (2008). История войн России. Минск: Харвест.