Latvija un Baltijas valstis 20. – 30. gados

Papildus ieteicamie interneta resursi: