Komentāri

Vieta Jūsu komentāriem, priekšlikumiem, viedokļiem…

2 viedokļi

  1. Tema- 12.kl, sašķeltā pasaule. Šai temai nav audioieraksts vai es nespēju atrast?

    • Sveiki, jā, dažām tēmām audio nav pievienots (pagaidām)

Pievienot viedokli