Komentāri

Vieta Jūsu komentāriem, priekšlikumiem, viedokļiem…

1 viedoklis

  1. Tema- 12.kl, sašķeltā pasaule. Šai temai nav audioieraksts vai es nespēju atrast?

Pievienot viedokli