Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gadsimta pirmajā pusē